FILMOGRAPHY

Director's filmography

1989: Violent Cop
1990: Boiling Point
1991: A Scene at the Sea
1993: Sonatine
1995: Getting Any?
1996: Kids Return
1997: Hana-bi
1999: Kikujiro no natsu
2000: Brother
2002: Dolls
2003: Zat˘ichi

Actor's filmography
(credited as Beat Takeshi)

1981: Danpu wataridori
1981: Manon
1981: Sukkari... sono ki de!
1983: Merry Christmas, Mr. Lawrence
1983: Jukkai no mosquito
1985: Kanashii kibun de joke
1985: Demon
1986: Komikku zasshi nanka iranai!
1988: Anego
1989: Violent Cop
1990: Hoshi o tsugumono
1990: Boiling Point
1992: Sakana kara daiokishin!!
1992: Erotikkuna kankei
1993: Sonatine
1993: Ky˘so tanj˘
1995: Getting Any?
1995: Johnny Mnemonic
1995: Gonin
1997: Hana-bi
1998: Tokyo Eyes
1999: Kikujiro no natsu
1999: Gohatto
2000: Brother
2000: Battle Royale
2003: Battle Royale II
2003: Zat˘ichi

(Thanks to imdb.com)